LEDEN

Het Eigenarenplatform is in de negentiger jaren van de vorige eeuw ontstaan toen bleek, dat door de overheid diverse belangrijke maatregelen werden genomen zonder dat de vastgoed eigenaren hierin een stem hadden. Met eigenaren was totaal geen contact.


Omdat het wel en wee van en het functioneren van de boulevard direct zijn weerslag vindt in de waarde van het vastgoed is toen besloten om hierin ook het belang van de eigenaren duidelijk bij alle instanties naar voren te brengen.

 

De oprichting van het zgn Eigenarenplatform had tot gevolg, dat er een rechtspersoon ontstond waarmee instanties zoals de gemeente, het ontwikkelings bedrijf Rotterdam, de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting en diverse adviesbureaus konden communiceren. Deze communicatie is de afgelopen jaren zeer vruchtbaar gebleken. Het Eigenarenplatform is een organisatie geworden, waar men niet meer omheen kan. Veel kleine en grote eigenaren zijn lid.


Ook individuele eigenaren hebben wij goed kunnen adviseren.


Het bestuur van het platform bestaat uit een aantal vrijwilligers die maandelijks vergaderen, wekelijks contact heeft met de ambtenaren en het belang van de eigenaren duidelijk bij alle instanties bewaakt. De bestuursleden (zelf ook eigenaren) werken pro Deo. Het is ook hun eigen belang dat de boulevard goed functioneert en op korte termijn zal verbeteren.


Juist in deze tijd is het van belang dat zoveel mogelijk eigenaren lid zijn (of worden) van onze vereniging zodat wij namens u allen kunnen spreken. Ook indien u zelf zitting wilt nemen in het bestuur bent u welkom.


Hoogachtend,

Het bestuur van de Vereniging Eigenarenplatform Boulevard Zuid.

Nog geen lid?

U kunt zich hier aanmelden.

De contributie grondslag (2009) :

70 euro per stem per jaar

Eigenaar van het aantal panden:

1 t/m 2

panden

1 stem

3 t/m 5

panden

2 stemmen

6 t/m 9

panden

3 stemmen

10 t/m 19

panden

4 stemmen

20 t/m 29

panden

5 stemmen

30 of meer

panden

6 stemmen

Nieuwsbrieven  

BIZ Nieuwsbrief 2024 - 01 (klik om pdf te openen) (30-03-2024)

BIZ Nieuwsbrief 2023 - 04 (klik om pdf te openen) (23-12-2023)

BIZ Nieuwsbrief 2023 - 03 (klik om pdf te openen) (30-09-2023)

BIZ Nieuwsbrief 2023 - 02 (klik om pdf te openen) (30-06-2023)

BIZ Nieuwsbrief 2023 - 01 (klik om pdf te openen) (31-03-2023)

BIZ Nieuwsbrief 2022 - 04 (klik om pdf te openen) (22-12-2022)

BIZ Nieuwsbrief 2022 - 03 (klik om pdf te openen) (30-09-2022)

BIZ Nieuwsbrief 2022 - 02 (klik om pdf te openen) (30-06-2022)

BIZ Nieuwsbrief 2022 - 01 (klik om pdf te openen) (31-03-2022)

BIZ Nieuwsbrief 2021 - 04 (klik om pdf te openen) (22-12-2021)

BIZ Nieuwsbrief 2021 - 03 (klik om pdf te openen) (30-09-2021)

BIZ Nieuwsbrief 2021 - 02 (klik om pdf te openen) (30-06-2021)

BIZ Nieuwsbrief 2021 - 01 (klik om pdf te openen) (31-03-2021)

BIZ Nieuwsbrief 2020 - 04 (klik om pdf te openen) (24-12-2020)

BIZ Nieuwsbrief 2020 - 03 (klik om pdf te openen) (30-09-2020)

BIZ Nieuwsbrief 2020 - 02 (klik om pdf te openen) (29-06-2020)

BIZ Nieuwsbrief 2020 - 01 (klik om pdf te openen) (21-03-2020)

BIZ Nieuwsbrief 2019 - 04 (klik om pdf te openen) (21-12-2019)

BIZ Nieuwsbrief 2019 - 03 (klik om pdf te openen) (29-09-2019)

BIZ Nieuwsbrief 2019 - 02 (klik om pdf te openen) (28-06-2019)

BIZ Nieuwsbrief 2019 - 01 (klik om pdf te openen) (30-03-2019)

BIZ Nieuwsbrief 2018 - 05 (klik om pdf te openen) (21-12-2018)

BIZ Nieuwsbrief 2018 - 04 (klik om pdf te openen) (04-10-2018)

BIZ Nieuwsbrief 2018 - 03 (klik om pdf te openen) (12-06-2018)

BIZ Nieuwsbrief 2018 - 02 (klik om pdf te openen) (19-04-2018)

Nieuwsbrief 2018 - 01 (klik om pdf te openen) (15-03-2018)

Nieuwsbrief 2017 - 05 (klik om pdf te openen)

Nieuwsbrief 2017 - 04 (klik om pdf te openen)

Nieuwsbrief 2017 - 03 (klik om pdf te openen)

Nieuwsbrief 2017 - 02 (klik om pdf te openen)

Nieuwsbrief 2017 - 01 (klik om pdf te openen)


Overige Documenten en aankondiging

Branchering plattegrond september 2020 (pdf)

BIZ-eigenaren Plan van Aanpak 2020 (31-10-2019)

Reactie EP op plan Hand in Hand (27-11-2018)

Concept samenvatting Hand in Hand 

BIZ-eigenaren Plan van Aanpak 2019 

BIZ-eigenaren Plan van Aanpak 2018 

Aankondiging stemming BIZ regeling - maart 2017 

Inventarisatieformulier activiteiten en draagvlak BIZ