BOULEVARD ZUID

EEN MOOIE LAAN VOOR GOED ONDERNEMERSCHAP


Winkelboulevard Zuid, een mooie laan en die moet mooi blijven. Dit uit zich in de selectie van de ondernemers op de laan, in diversiteit en kwaliteit.  Daar staan we voor!

Contact


Meer weten over de mogelijkheden als  pandeigenaar of huurder? Afspraak voor bezichtiging? Neem dan gerust contact met ons op of vul het contactformulier in.

Turn key winkelpanden


Meer weten  over beschikbare panden? Turn key of verbouwingsopties? De voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op of vul het contactformulier in.

Over ons


Het eigenaren platform bestaat uit een bestuur van ondernemers en investeerders, met de krachten gebundeld een oersterk orgaan op de laan... lees meer

9 Oktober 2020 - Brief BIZ-eigenaren over luifelaanpak fase 2

De BIZ-eigenaren hebben een brief gestuurd aan alle vastgoedeigenaren vallende onder het luifelplan fase 2. De brief kunt u hier lezen.


19 Maart 2020 - Ondersteuning Rotterdamse ondernemers bij impact Coronacrisis

In de wethoudersbrief (link) van Barbara Kathmann worden maatregelen aangegeven die het Rijk en gemeente gaan treffen voor de Rotterdamse ondernemers.


30 Januari 2020 - Luifelaanpak

Onlangs heeft de gemeente Rotterdam een brief (link) gestuurd naar alle eigenaren en ondernemers gevestigd op de Boulevard Zuid over de aanpak van het luifelplan. Naar de mening van de BIZ-eigenaren bevat deze brief onjuiste en onvolledige informatie. Zie (hier) de brief van de BIZ-eigenaren.


28 November 2019 - Brancheringsoverleg

Op 28 november 2019 komen de pandeigenaren bij elkaar om de stand van zaken te bespreken ten aanzien van de Boulevard. Met name de branchering is hierbij onderwerp van gesprek. U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging van de Laanmanager.


28 November 2017 - BIZ behaald JA/NEE?

Op 28 November kwam het verlossende en spannende moment, hebben we als Eigenaren ons voldoende sterk verenigd en voldoende JA-stemmers gehad om de BIZ te behalen. We kunnen u allen mededelen, en tevens gelijk bedanken voor uw steun,  dat het verlossende antwoord JA is en we dus de BIZ-regeling hebben behaald. Dit geeft weer extra potentie voor een verbetering aan de panden, luifels en de aantrekkelijkheid van de gehele Boulevard.


25 Maart 2017 - Inventarisatieformulier activiteiten en draagvlak BIZ

Momenteel hebben we een precarioregeling op de Boulevard-Zuid. Dat verandert per 1 januari 2018 in een BIZ-regeling. Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een instrument waarmee alle eigenaren en/of ondernemers gezamenlijk investeren in hun  bedrijfsomgeving om zo hun winkelgebied op de kaart te kunnen zetten. Als bij officiële stemming de meerderheid voor is, betalen alle eigenaren mee. Dus een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Het is de wens van het huidige bestuur  om met ingang van 1 januari 2018 een nieuwe BIZ-periode van 5 jaar in te gaan. Een BIZ is een instrument vóór en dóór pandeigenaren, waarbij de pandeigenaren bepalen! Hoe kijkt u aan tegen een BIZ in uw winkelgebied?


29 November 2016 -   afscheid van de heer ter Voorde als voorzitter

Strijdbaar, diplomatiek en vasthoudend hebben Lodewijk ter Voorde (bijna 92 jaar) en John Koorevaar (82 jaar) zich jarenlang ingezet voor de verbetering van Boulevard Zuid. Daarbij stond altijd het algemeen belang voorop. Voor deze inzet ontvingen beide heren een Erasmusspeld uit handen van wethouder Werkgelegenheid en Economie, Maarten Struijvenberg. De uitreiking vond plaats tijdens het afscheid van Ter Voorde als voorzitter van het Eigenarenplatform Boulevard Zuid op 29 november jl. Zie ook:

 http://www.persberichtenrotterdam.nl/bericht/1774/Erasmusspelden-voor-Lodewijk-ter-Voorde-en-John-Koorevaar/