Boulevard Zuid

Eigenaren Platform

Meer weten over de mogelijkheden als pandeigenaar of huurder? Afspraak voor bezichtiging? Neem dan gerust contact met ons op of vul het contactformulier in.

BOULEVARD ZUID

EEN MOOIE LAAN VOOR GOED ONDERNEMERSCHAP

 

Winkelboulevard Zuid, een mooie laan en die moet mooi blijven. Dit uit zich in de selectie van de ondernemers op de laan, in diversiteit en kwaliteit. Daar staan we voor!

Het eigenaren platform bestaat uit een bestuur van ondernemers en investeerders, met de krachten gebundeld een oersterk orgaan op de laan... lees meer

Meer weten over beschikbare panden? Turn key of verbouwingsopties? De voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op of vul het contactformulier in.

NIEUWS

19 April 2018 - Foutieve toeslag precarioheffing

Zie de BIZ-eigenaren nieuwsbrief over de foutieve toeslag precarioheffing (klik om pdf te openen)

 

18 April 2018 - Brancheringsoverleg

Op 18 April komen de pandeigenaren bij elkaar om de stand van zaken te bespreken ten aanzien van de Boulevard. Met name de branchering is hierbij onderwerp van gesprek. U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging van de Laanmanager.

 

28 November 2017 - BIZ behaald JA/NEE?

Op 28 November kwam het verlossende en spannende moment, hebben we als Eigenaren ons voldoende sterk verenigd en voldoende JA-stemmers gehad om de BIZ te behalen. We kunnen u allen mededelen, en tevens gelijk bedanken voor uw steun, dat het verlossende antwoord JA is en we dus de BIZ-regeling hebben behaald. Dit geeft weer extra potentie voor een verbetering aan de panden, luifels en de aantrekkelijkheid van de gehele Boulevard.

 

25 Maart 2017 - Inventarisatieformulier activiteiten en draagvlak BIZ

Momenteel hebben we een precarioregeling op de Boulevard-Zuid. Dat verandert per 1 januari 2018 in een BIZ-regeling. Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een instrument waarmee alle eigenaren en/of ondernemers gezamenlijk investeren in hun bedrijfsomgeving om zo hun winkelgebied op de kaart te kunnen zetten. Als bij officiële stemming de meerderheid voor is, betalen alle eigenaren mee. Dus een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Het is de wens van het huidige bestuur om met ingang van 1 januari 2018 een nieuwe BIZ-periode van 5 jaar in te gaan. Een BIZ is een instrument vóór en dóór pandeigenaren, waarbij de pandeigenaren bepalen! Hoe kijkt u aan tegen een BIZ in uw winkelgebied?

 

29 November 2016 - afscheid van de heer ter Voorde als voorzitter

Strijdbaar, diplomatiek en vasthoudend hebben Lodewijk ter Voorde (bijna 92 jaar) en John Koorevaar (82 jaar) zich jarenlang ingezet voor de verbetering van Boulevard Zuid. Daarbij stond altijd het algemeen belang voorop. Voor deze inzet ontvingen beide heren een Erasmusspeld uit handen van wethouder Werkgelegenheid en Economie, Maarten Struijvenberg. De uitreiking vond plaats tijdens het afscheid van Ter Voorde als voorzitter van het Eigenarenplatform Boulevard Zuid op 29 november jl. Zie ook:

http://www.persberichtenrotterdam.nl/bericht/1774/Erasmusspelden-voor-Lodewijk-ter-Voorde-en-John-Koorevaar/

 

VOOR MEER INFORMATIE

T : 010 486 18 51

 

OF BEZOEK ONS OP

GROENE HILLEDIJK 163 b

3073 AB ROTTERDAM